O firmie Oferta Aktualności Cennik Kontakt

Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń pracowniczych

dodano: 2018-12-03
-
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązywać będzie nowa kwota minimalnego wynagrodzenia. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy zastosowaniu stawki miesięcznej nie będzie ona niższa niż 2 250 zł brutto. W przypadku stawki godzinowej, kwota uzależniona będzie od danego miesiąca i wyniesie:
  • 12,23 zł w lipcu i październiku,
  • 12,78 zł w styczniu,
  • 13,39 zł w marcu, kwietniu, maju, sierpniu i wrześniu 
  • 14,06 zł w lutym i grudniu
  • 14,80 zł w czerwcu i listopadzie
Stawka godzinowa dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenie będzie stała niezależnie od miesiąca i wyniesie 14,70 zł.

Kwota wynagrodzenia za przestój niezawiniony przez pracownika wyniesie nie mniej niż 2250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Z kolei wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych wyniesie nie więcej niż 33 750 zł.

Kwoty wolne od potrąceń także zmienią się wraz z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia. W przypadku egzekucji pieniędzy na podstawie tytułu wykonawczego (nie wliczając świadczeń alimentacyjnych) suma potrącenia wyniesie 1633,78 zł. W przypadku kar pieniężnych będzie to 1470,40 zł. Potrącenia dokonywane za zgodą pracownika nie będą mogły przewyższyć 1307,02 zł.

Wysokość dodatku do każdej godziny pracy za pracę w godzinach nocnych również będzie uzależniona od bieżącego miesiąca - w styczniu wyniesie 2,56 zł, w lipcu i październiku 2,45 zł, w marcu, kwietniu, maju, sierpniu i wrześniu 2,68 zł, w lutym i grudniu 2,81 zł, w czerwcu i listopadzie 2,96 zł.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota równa minimum 30 % wysokości wynagrodzenia minimalnego, zatem od nowego roku wyniesie ona 675 zł. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego będzie wynosić nie mniej niż 1941,52 zł (przy założeniu pełnego wymiaru czasu). Podstawa wymiaru składek dla rodziców przebywających na urlopie wychowawczym, która zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi 75 % wynagrodzenia zasadniczego, od przyszłego roku będzie nie niższa niż 1687,50 zł.


Źródło: InforKontakt

Kancelaria Podatkowa mgr Iwona Ewerman Doradca Podatkowy (wpis 06173 )

ul. W. Pola 41/2
53-234 Wrocław
Email:
biuro@ewerman.pl
Telefon:
501 007 591
projekt i wykonanie BerMar multimedia