O firmie Oferta Aktualności Cennik Kontakt

Różnice w polskiej i niemieckiej umowie o pracę

dodano: 2018-09-03
-

Wszystkie przepisy dotyczące prawa pracy obowiązującego na terenie Niemiec są zawarte w Kodeksie Cywilnym Burgerlichen Gesetzesbuch. Podstawową różnicą podczas zawierania niemieckiej i polskiej umowy o pracę jest jej forma - w Niemczech nie musi mieć ona formy pisemnej aż do miesiąca od podjęcia przez pracownika zatrudnienia. Pierwszy okres pracy, podobnie jak w naszym kraju, zaliczany jest do okresu próbnego. Jednakże u naszych zachodnich sąsiadów może on być nawet dwukrotnie dłuższy i trwać nawet do 6 miesięcy. Inny jest także okres wypowiedzenia umowy o pracę, wynoszący w zależności od stażu pracy od jednego do siedmiu miesięcy. Ponadto, pracodawca nie jest zobowiązany do podania przyczyny wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia (jedynym wyjątkiem jest wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym). Pobyt pracownika na urlopie, czy zwolnieniu lekarskim nie chroni go przed zwolnieniem, gdyż nie powodują nieważności przekazanego wypowiedzenia. Otrzymanie wypowiedzenia umowy w związku z likwidacją stanowiska pracy nie zobowiązuje pracodawcy do wypłacenia odprawy pracownikowi.

Długość okresu wypowiedzenia w zależności od okresy trwania pracy

4 tygodnie (ze skutkiem na 15. dzień lub koniec miesiąca)
poniżej 2 lat
1 miesiąc (ze skutkiem na koniec miesiąca)
od 2 do 5 lat
2 miesiące (ze skutkiem na koniec miesiąca)
od 5 do 20 lat
7 miesięcy (ze skutkiem na koniec miesiąca)
20 lat i dłużej


W Niemczech minimalna ilość przysługujących dni urlopu w ciągu roku wynosi 24. Liczba ta może być zwiększana w umowie o pracę, czy w układach zbiorowych. Niemieckie prawo nie przewiduje urlopu na żądanie - każdy dzieńwolny musi być uzgodniony z pracodawcą. W przypadku przebywania na zwolnieniu chorobowym, pracownik przez 6 tygodni otrzymuje wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia podstawowego. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą, pieniądze będą wypłacane przez niemiecką kasę chorych w kwocie 70% wynagrodzenia zasadniczego brutto.


Źródło: Praca za granicąKontakt

Kancelaria Podatkowa mgr Iwona Ewerman Doradca Podatkowy (wpis 06173 )

ul. W. Pola 41/2
53-234 Wrocław
Email:
biuro@ewerman.pl
Telefon:
501 007 591
projekt i wykonanie BerMar multimedia