O firmie Oferta Aktualności Cennik Kontakt

Ile wynosi ulga na dziecko?

dodano: 2018-01-29
-
Ulga na dziecko przysługuje każdemu podatnikowi, który w danym roku podatkowym  w stosunku do małoletniego dziecka wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego (pod warunkiem, że dziecko z nim zamieszkiwało) lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej mogą dokonać także osoby, które utrzymywały pełnoletnie dzieci kontynuujące naukę poniżej 25 roku życia lub (niezależnie od wieku) otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny czy rentę socjalną.

Od podatku można odliczyć każdy miesiąc kalendarzowy, w którym spełniana była opieka rodzicielska. Kwota ulgi prorodzinnej uzależniona jest od ilości dzieci, nad którymi jest ona wykonywana i wynosi:
  • 92,67 zł na pierwsze i drugie dziacko,
  • 166,67 zł na trzeci dziecko,
  • 225 zł na czwarte i każde następne dziecko.
Ulgę może odliczyć podatnik, który osiągnął dochody opodatkowane według skali podatkowej. W przypadku wychowywania jednego dziecka, przyznanie ulgi uzależnione jest od uzyskanego dochodu, który nie może przekroczyć:
  • 112 000 zł dla osób pozostających w związku małżeńskim (dochód podatnika jest sumowany z dochodem małżonka) oraz dla osób samotnie wychowujących dziecko,
  • 56 000 w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńśkim.
Odliczenie to nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub wstąpiło w związek małżeński. 

Podatnik jest zobowiązany, na wezwanie organów podatkowych, przedstawić dowody wymagane do ustalenia prawa do świadczenia, którymi mogą być: odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (w przypadku pełnoletnich dzieci), czy zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Odliczenie z tytułu ulgi prorodzinnej dotyczy oboje z rodziców, opiekunów prawnych dziecka czy rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Każda z wyżej wymienionych osób może odliczyć od podatku ulgę w części równej (np. po 50 % ulgi) lub w innej, wybranej razem z drugą uprawnioną osobą proporcji.


Źródło: InforKontakt

Kancelaria Podatkowa mgr Iwona Ewerman Doradca Podatkowy (wpis 06173 )

ul. W. Pola 41/2
53-234 Wrocław
Email:
biuro@ewerman.pl
Telefon:
501 007 591
projekt i wykonanie BerMar multimedia