O firmie Oferta Aktualności Cennik Kontakt

Bezprawne rozwiązanie umowy o pracę a podatek dochodowy

dodano: 2017-11-02
- Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zgodnie z kodeksem pracy, ma możliwość złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy, jeśli uważa je za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem. Odwołanie  takie należy wnieść do sądu pracy, który po pozytywnym rozpatrzeniu może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, o przywróceniu pracownika do pracy lub o odszkodowaniu.

Wysokość odszkodowania to zazwyczaj kwota równa wynagrodzeniu za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy pracy. Jednakże, podczas zawierania ugody sądowej dosyć często pracodawca zgadza się na odszkodowanie w wysokości sześcio- czy dwunastomiesięcznego wynagrodzenia. Tutaj obowiązują przepisy ustawy o podatku dochodowym, określające, czy odszkodowanie będzie zwolnione z podatku, czy też nie.

Zgodnie  z art. 23 ustawy o podatku dochodowym, zwolnione z podatku są odszkodowania, które zostały zasądzone na podstawie wyroku lub ugody do wysokości określonej w danym wyroku czy ugodzie. Obowiązek uiszczenia podatku ciąży na odszkodowaniach i zadośćuczynieniach, które zostały zasądzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dotyczących korzyści, które podatnik mógłby uzyskać, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Zatem niezbędnym jest określenie, czy na kwotę zasądzonego odszkodowania składają się korzyści, które pracownik mógłby osiągnąć - wykluczają one wtedy możliwość zastosowania zwolnienia z podatku.


Źródło: GPKontakt

Doradca Podatkowy Iwona Ewerman

ul. W. Pola 41/2
53-234 Wrocław
Email:
biuro@ewerman.pl
Telefon:
501 007 591
projekt i wykonanie BerMar multimedia