O firmie Oferta Aktualności Cennik Kontakt

Rozliczenie podatku PIT z tytułu pracy za granicą

dodano: 2017-09-05
-
Osoby pracujące w Niemczech, w celu rozliczenia się z dochodów uzyskanych za granicą, są zobowiązani do składania dwóch deklaracji: dotyczącej uzyskanych zarobków na terenie Niemiec-przed niemieckim Urzędem Finansowym oraz dotyczącej uzyskanych zarobków, niezależnych od miejsca ich osiągnięcia- przed polskim organem skarbowym. Podatek PIT w Niemczech obejmuje trzy stawki:
  • stawka 14% dla dochodu 8354 euro,
  • stawka 42% dla dochodu 52 882 euto
  • 45% dla dochodu powyżej 250 731 euro.
Niezależnie od stawki kwota wolna od podatku wynosi 8 364 euro.

Rozliczenie dochodu uzyskanego za granicą w Polsce podlega zwolnieniu z progresją, co oznacza, że jeśli podatnik nie osiągnął dochodu w Polsce w danym roku kalendarzowym, nie musi składać deklaraji PIT w Polsce, tylko za granicą. Natomiast obowiązek wypełnienia PIT-36 i załacznika PIT/ZG (uwzględniając zasadę zwolnienia z progresją) powstaje, jeśli pracownik uzyska w Polsce zarobki opodatkowane według skali podatkowej.

Stosowanie zasady zwolnienia z progresją obejmuje szczególną stawkę podatku. Podatek według skali podatkowej ustala się na podstawie sumy dochodów: podlegającyh opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce oraz pochodzących z Niemiec, zwolnionych od podatku dochodowego. Obliczony podatek dzieli się przez dochody podatnika uzyskane w kraju i zagranicą, a nastepnie mnoży przez 100-umożliwia to obliczenie stopy procentowej. Obliczoną stopę procentową wykorzystuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Przed wypełnieniem polskiej deklaracji należy przeliczyć zagraniczne dochody na złotówki, po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty  lub pozostawienia wynagrodzenia do dyspozycji. Kwoty te wprowadzane są do rubryk PIT/ZG w części C.1 kolumna B oraz w deklaracji PIT-36 w części H, w pozycji "Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na złote)". Ostatnią pozycją jest obliczony podatek-z wykorzystaniem stopy procentowej, wyliczonej przy zastosowaniu metody zwolnienia z progresją. Pozostałe pozycje deklaracji wypełniane są zgodnie z zasadami standardowych deklaracji składanych w Polsce.Źródło: e-pity
Kontakt

Doradca Podatkowy Iwona Ewerman

ul. W. Pola 41/2
53-234 Wrocław
Email:
biuro@ewerman.pl
Telefon:
501 007 591
projekt i wykonanie BerMar multimedia