O firmie Oferta Aktualności Cennik Kontakt

Koronawirus - na jakie ulgi mogą liczyć przedsiębiorcy?

dodano: 2020-04-16
-

W związku z obecną w kraju epidemią COVID-19  MF wyszło naprzeciw przedsiębiorcom i daje możliwość wnioskowania przez firmy o przyznanie ulgi podatkowej. Ulga kierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy nie są wstanie uiścić opłat związanych z należnościami podatkowymi w obowiązującym ich terminie.  

Poniżej przedstawiamy zasady, które są podstawą dla udzielenia ulgi przez urzędy skarbowe:
  • Termin płatności zobowiązań podatkowych musi przypadać po dniu 1 marca b. r.
  • Sytuacja finansowa nie będzie badana w przypadku podatników, którzy wcześniej nie korzystali z pomocy publicznej oraz nie posiadają żadnych innych długów. Pomoc dla tych osób będzie oceniana jedynie na podstawie oświadczenia z wniosku. 
  • Powyższe rozwiązania będą stosowane dla zobowiązań rocznych CIT oraz PIT za 2019 r., z wykluczeniem przedsiębiorców, których głównym przedmiotem działalności jest branża bezpośrednio zagrożona oddziaływaniem koronawirusa (np. gastronomia, turystyka, zakłady fryzjerskie).
  • Zasady wskazane w dwóch pierwszych punktach są stosowane także w przypadku podatników zgłaszających się z zaległościami, których termin płatności upływa w marcu i z zaległościami wcześniejszymi, jednakże zobowiązania marcowe powinny stanowić ponad 50% w stosunku do zobowiązań wcześniejszych. Dodatkowo, podatnik nie może posiadać żadnych innych długów. Należy zaznaczyć, że zasady te nie są stosowane dla osób, które wcześniej już występowały o pomoc publiczną.
  • Wszystkie opisane dotąd przypadki opisane w punktach  powinny być załatwiane w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki oraz rozbudowanego postępowania dowodowego.
  • Wobec osób składających wniosek w związku z zaległymi zobowiązaniami (których termin płatności upłynął w marcu b.r.), korzystających już wcześniej z pomocy publicznej, zostanie pogłębiona ocena podatnika z punktu widzenia pomocy publicznej. Osoby te nie mogą posiadać innych długów.
  • W przypadku zaległości wynoszących więcej niż 50% przed 1 marca b.r., wnioski mogą być rozpoznawane analogicznie do sposobu wskazanego w pkt 5) na okoliczność oddziaływania koronawirusem tylko wtedy, gdy należą do branż szczególnie zagrożonych, takich jak gastronomia, turystyka, czy fryzjerstwo.  
  • Wszystkie pozostałe wnioski, tj. dotyczące zobowiązań wyłącznie albo więcej niż 50% powstałych przed 1 marca b.r., będą podlegać rozpoznaniu według badania stanu majątkowego - podatnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego. Dodatkowo będzie sprawdzany warunek, czy podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej.

Wnioski mogą być składane zarówno formie papierowej, jak i  elektronicznej - np. poprzez platformę e-PUAP, czy przy użyciu podpisu elektronicznego. MF pozwala na złożenie wniosku także drogą mailową, jednakże należy złożyć dodatkowo oświadczenie, że po ustaniu epidemii dostarczymy oryginalny wniosek do urzędu skarbowego. Zwroty oraz nadpłaty podatków będą zwracane podatnikom i nie będą zaliczane na poczet odraczanych lub rozkładanych na raty zaległości podatkowych. 

Źródło: Infor
Kontakt

Kancelaria Podatkowa mgr Iwona Ewerman Doradca Podatkowy (wpis 06173 )

ul. W. Pola 41/2
53-234 Wrocław
Email:
biuro@ewerman.pl biuro2@ewerman.pl
Telefon:
Sprawy niemieckie 793 926 508 Sprawy polskie 501 007 591
Projekt i wykonanie BerMar multimedia