O firmie Oferta Aktualności Cennik Kontakt

Podatek VAT w Niemczech

dodano: 2019-05-31

Podatek VAT jest naliczany przez przedsiębiorcę podczas wystawiania faktury, jednakże to nabywca towaru lub usługi ponosi ciężar podatkowy. Podstawowa stawka podatku obrotowego w Niemczech wynosi 19%. Istnieje również stawka obniżona w wysokości 7%, która obowiązuje m. in.  na produkty spożywcze (z wyjątkiem gastronomii), książki, publikacje, usługi świadczone przez teatry, chóry, orkiestry, dzieła sztuki, uprawy roślin i hodowle zwierząt, usługi i sprzęt medyczny, transport pasażerski.

Niemiecki podatek VAT jest rozliczany rocznie, natomiast co miesiąc należy składać deklaracje wstępne. W deklaracjach wstępnych wykazywane są wszystkie transakcje obligatoryjne z punktu widzenia podatku VAT. Na podstawie deklaracji płacony jest podatek należny (na zasadzie zaliczki), a od podatku należnego odliczany jest podatek naliczony. Roczna deklaracja stanowi sumę wszystkich wstępnych deklaracji, składanych w przeciągu roku. Termin złożenia deklaracji rocznej to 31 lipca roku następnego (w przypadku korzystania z usług doradcy podatkowego termin ten ulega wydłużeniu do końca lutego drugiego roku po końcu okresu rozliczeniowego).

Główny okres rozliczeniowy stanowi kwartał, jednakże jeżeli wysokość podatku należnego w roku poprzednim przekroczy kwotę 7 500 euro, wówczas podatnika obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy. Natomiast w drugą stronę - jeśli wyliczony podatek nie przekroczył kwoty 1000 euro, urząd może zwolnić nas ze składania wstępnych deklaracji (i oczywiście z uiszczania zaliczek). 

Każdy nowo zarejestrowany przedsiębiorca w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności jest zobligowany do składania miesięcznych deklaracji wstępnych. Maksymalny termin złożenia tego typu deklaracji (i opłacenia podatku) to 10. dzień miesiąca następnego. Deklaracje przesyłane są drogą elektroniczną. Ponadto, przedsiębiorcy są zobligowani do przesyłania informacji podsumowujących wewnątrzwpsólnotowe transakcje najpóźniej do 25. dnia miesiąca następnego. 


Źródło: INFONIEMCYKontakt

Kancelaria Podatkowa mgr Iwona Ewerman Doradca Podatkowy (wpis 06173 )

ul. W. Pola 41/2
53-234 Wrocław
Email:
biuro@ewerman.pl biuro2@ewerman.pl
Telefon:
Sprawy niemieckie 793 926 508 Sprawy polskie 501 007 591
Projekt i wykonanie BerMar multimedia